Algemeen Nut Beogende Instelling


Impact Church heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donaties aan Impact Church zijn fiscaal aftrekbaar. Vanwege de ANBI status publiceren wij de volgende gegevens:

Naam: Impact Church
RSIN/fiscaal nummer: 854942889
Adres: Gouweplein 1, 2741 MW Waddinxveen

Doelstelling:
Impact Church stelt zich ten doel, door het uitdragen van Gods Woord, mensen te brengen tot een levend geloof in Jezus Christus, hen tot discipelen van Hem te maken en hen tot het beleven van gemeenschap met Hem te brengen en in Hem met elkaar overeenkomstig Handelingen 2:42.

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit 3 personen:
Arjan Hogebrug: Voorzitter
Phébe Hogebrug: Secretaris
Bart Schultink: Penningmeester

Activiteiten:
Er zijn iedere zondag samenkomsten en iedere maand zijn er (huiselijke) bijeenkomsten o.a. @homes, Bidden Met Impact, Worship events en er worden bijeenkomsten rondom (kerkelijke) feestdagen georganiseerd.

Beleidsplan


De kernwaarden die Impact heeft, zijn het brengen van het woord van God, vol van leven, praktisch en toepasbaar. Aanbidding als speerpunt, daar waar wij het hart van God raken en God ons hart raakt. De derde kernwaarde is pastoraat: Love, Liberate, Lead and Launch people.

Impact Church wil bovenstaande bereiken door: het houden van gebedsbijeenkomsten; het houden van zondagse samenkomsten; de prediking van het Woord van God; kinder-, jeugd- en jongerenwerk; het vieren van het avondmaal met gelovigen; de bediening van de waterdoop aan gelovigen; het geven van geloofsonderricht en trainingen; (kleine) groepen voor: gebed, bijbelstudie, ontmoeting en zorg voor mensen; het naar vermogen verlenen van pastorale en diaconale zorg; dienstbetoon aan de samenleving, onder meer door het samenwerken met en het ondersteunen van personen en verbanden die vanuit dezelfde opdracht denken en handelen; het streven naar goede betrekkingen met andere geloofsgemeenschappen; het geven van persoonlijke coaching; het organiseren van evenementen.

Beloningsbeleid:
Ten aanzien van de bestuurswerkzaamheden wordt geen beloning gegeven aan de bestuurders. De bestuursactiviteiten worden op geheel vrijwillige basis uitgevoerd door de bestuurders. (zie statuten voor evt aanvulling)

Financieel overzicht:
Download het financieel overzicht