Fundament en kernwaarden

Het fundament van IMPACT Church is God, Zijn Zoon Jezus, de Heilige Geest en de bijbel. 

Dit zijn onze kernwaarden:

 • Wij geloven in de 3-enige God: God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Persoon van de Heilige Geest
 • De kerk is gefundeerd op de bijbel (Gods Woord) en wordt geleid vanuit de
  kracht van de Heilige Geest

De kerk waar we naar verlangen is een plek: 

 • Waar God in het middelpunt staat; 
 • Waar de  Jezus onze Verlosser in alles centraal staat. Hij heeft ons vrijgemaakt van zonden en schuld door te sterven aan een kruis;  
 • Waar we geïnspireerd, geenthousiasmeerd en vervuld worden door de Heilige Geest;  
 • Waar mensen tot geloof komen; 
 • Waar de Bijbel het geïnspireerde en nog steeds inspirerende woord van God
  is; 
 • Waar geen lege religie is, maar een relatie met de Levende God realiteit is;  
 • Waar God aanbidden een geweldig terugkerend onderdeel van ons leven met
  God is;  
 • Waar het Woord van God een enorm belangrijke plek inneemt en op
  inspirerende en aantrekkelijke wijze gebracht wordt;
 • Waar mensen geïnspireerd en aangemoedigd worden om Gods doel voor hun
  leven te zoeken, te vinden en te vervullen. 
 • Die bruist van het leven; 
 • Waar ieder modern middel gebruikt wordt om God groot te maken en de
  wereld te laten weten dat er verlossing is; 
 • Die een samenkomst heeft die relaxed en aantrekkelijk is. Zo aantrekkelijk dat
  je ieder familielid, vriend, buurman of collega zonder problemen mee durft te
  nemen.