Ons team

Voorgangers, oudsten en leidersteam van IMPACT Church

De dagelijkse leiding van IMPACT Church is in handen van voorgangers Arjan en Phebe Hogebrug. Zij worden hierin bijgestaan door Bart Schultink, waardoor het oudstenteam (OT) momenteel bestaat uit 3 enthousiaste en bevlogen oudsten. Op korte termijn hopen we het OT uit te breiden tot 5 mensen.

Naast het oudstenteam is er een geweldig leidersteam met gepassioneerde IMPACTERS met een hart voor God en voor de gemeente. Zij dragen verschillende taken binnen de kerk zoals: worship, kinder- en tienerwerk, @Home’s (kringen) en pastoraat.

Maar bovenal zijn we met elkaar IMPACT Church!