Ik wil geven!

IMPACT Church is een actieve, enthousiaste en betrokken kerk. We bestaan voor en door ieders bijdragen. Ook in financieel opzicht. Alle activiteiten worden bekostigd vanuit tienden, giften en offers.

Wil je (financieel) bijdragen aan de gemeente, dan kan dat op het volgende bankrekeningnummer: IBAN NL30 INGB 0009 4371 92

Giften aan IMPACT Church zijn aftrekbaar van de belasting. IMPACT Church is door de belastingdienst aangemerkt als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).